Obezite Nedir ?

Obezite, insan vücudunda yağ hücresi(leri)nde depolanan doğal enerji rezervlerinin ciddî risk oluşturacak düzeyde artması ve sonuçta ölüm oranlarının kaçınılmaz olarak yükselmesi ile karakterize bir hastalıktır.

Tüm dünyada önemli bir sağlık problemi olup endokrin (hormonal), metobolik ve davanışsal değişimlerle karekterize olan çok önemli bir hastalıktır.

Basit şekilde, sağlığı bozacak ölçüde vücutta anormal ve aşırı yağ birikmesi yada diğer bir deyişle yetişkin kadınlarda vücut ağırlığının ortalama %30 ‘dan, erkeklerde ise % 25’ten fazla yağ olmasıdır.

Obezite tedavisinde amaç, gerçekçi bir vücut ağırlığı kaybı hedeflenerek, obeziteye ilişkin hastalık (morbidite) ve ölüm oranı (mortalite) risklerini azaltmak, bireye yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığı kazandırmak ve yaşam kalitesini yükseltmektir. Vücut ağırlığının 6 aylık dönemde %10 azalması, obezitenin yol açtığı sağlık sorunlarının önlenmesinde önemli yarar sağlamaktadır.

Obezite, oluşmadan korunmak büyük önem taşımaktadır. Obeziteden korunma, çocukluk çağında başlamalıdır. Çocuk ve ergenlik döneminde oluşan obezite, yetişkinlik dönemi obezitesi için zemin hazırlamaktadır. Bu nedenle aile, okul ve çevre yeterli ve dengeli beslenme ve fiziksel aktivite konularında bilgilendirilmelidir. Obezite tedavisi, bireyin kararlılığı ve etkin olarak katılımını gerektiren, tedavisi zorunlu, uzun ve süreklilik arz eden bir süreçtir. Obezitenin temelinde pek çok faktörün etkili olması, bu hastalığın önlenmesi ve tedavisini son derece güç ve karmaşık hale getirmektedir. Bu nedenle obezite tedavisinde Zayıflamaya karalı aday, bu konuda destek olacak aile bireyleri, Endokrinoloji uzmanı, Diyetisyen, Obezite Cerrahı, Obezite Cerrahisinde deneyimli Anestezi Uzmanı, Deneyimli ameliyat ekibi.

Gerektiğinde; Uzman Psikolog, Dahiliye, Kardiyoloji ve Göğüs Hastalıkları uzmanı gibi bir ekip gerekir.


A. Obezite Risk Faktorleri

 1. Fiziksel aktivite azalması

 2. Beslenme alışkanlıkları

 3. Yaş (Yaş ilerledikçe kilo alımı kolaylaşır)

 4. Kadın olmak ve çok doğum yapmak

 5. Alkol kullanmak

 6. Psikolojik problemler

 7. Hormonal hastalıklar

 8. Anne ve babanın fazla kilolu olmasıB. Obeziteye Eşlik Eden Hastalıklar

 1. Hipertansiyon

 2. Diyabet (Şeker Hastalığı)

 3. Kalp Yetmezliği

 4. Uyku Bozukluğu

 5. Eklem Hastalıkları

 6. Reflü Hastalığı

 7. İdrar Kaçırma

 8. Infilitre (Kısırlık)

 9. Depresyon

 10. Bazı kanser türlerinin görülme sıklığı