GASTROÖZOFAGİAL REFLÜ HASTALIĞI ve TEDAVİSİ

  • 17 Nis 2015

GÖRH en sık görülen gastrointestinal bozukluklardan biridir.Toplum tabanlı çalışmalarda görülmüştür ki bireylerin %15 ‘ inde haftada en az bir kez ve %7’ sinde ise günde bir kere pirozis yakınması vardır. Semptomlar gastroözofageal bileşkenin yetersizliğine bağlı mide asidi veya diğer barsak içeriğinin geriye kaçmasına bağlıdır.

OBEZİTE CERRAHİSİNİN DÜNÜ, BUGÜNÜ

  • 08 Nis 2015

Obezite tüm dünyada önemli bir sağlık problemi olup endokrin , metabolik ve davranışsal değişimlerle karekterize, multifaktöriyel bir hastalıktır ve prevelnsı giderek artmaktadır. Morbid obezite, yaşam süresini azalttığı gibi kalitesini de düşürmektedir. Obezite ve yandaş hastalıklara bağlı mortalite ve morbidite sigara ve alkol kullanımına bağlı olandan daha fazladır.

Neden Kilo Alıyorum?

  • 01 Nis 2015

Kalbin mi aç? Miden mi aç?

Neden Gastrik By-Pass?

  • 30 Mar 2015

Obezite tüm dünyada önemli bir sağlık problemi olup, metabolik, endokrin ve psikososyal değişimlerle karakterize multifaktöriyel bir hastalıktır. Dünya çapında prevelansı hızla artmaktadır. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde, bireylerin %30’u obez, %6’sı morbid obezdir. Obezitenin en yalın tarifi vücutta aşırı yağ birikimidir. Obezite; belirgin morbidite, düşük hayat kalitesi ve erken mortalite ile beraberdir.

Obeziteye Sıkı Markaj

  • 19 Mar 2015

Günümüzde obezite cerrahisinin yaygınlaşması sonucu artan hasta sayıları, takiplerde hastalara ayrılan zamanlar daha da azalmakta ve takip 2. ve 3. kişilere aktarılmaktadır, bu da hasta uyumunu ve etkin kilo vermedeki başarıyı olumsuz yönde etkilemektedir