OBEZİTE SORUNU KANSERİN %50 ‘Sİ İLE İLİNTİLİ

Obezite; kalp hastalıkları, felç (inme), hipertansiyon ve tip 2 diyabetin yanında kanser vakalarının da artışına neden olmaktadır.

Obezite ve fiziksel aktivite yetersizliğinin yüzde 20-25 oranında meme, kolon ve yemek borusu kanserlerine yakalanma riskini artırmaktadır. Obezite kaynaklı kanserlerin 2020 yılına kadar tüm kanserlerin yüzde 50'sini oluşturacağı tahmin edilmektedir. Yapılan son çalışmalar, hem obezite hem de diyabetin (şeker hastalığı) kanser riski ile ilişkili olduğunu  göstermektedir. Yapılan pek çok klinik  çalışmada; rahim, meme, yumurtalık, böbrek, prostat, özofagus (yemek borusu), mide ve kolon( kalın barsak) gibi çok sayıda kanser ile obezite arasında anlamlı bir ilişki olduğu gösterilmiştir.

Obezite ile erkeklerde; kolon, rektum, pankreas, mide, böbrek, safra kesesi, prostat kanserleri riski; kadınlarda ise; mide, kolon, böbrek, safra kesesi, meme, endometrium (rahim), over ve serviks kanserleri riski artmaktadır.

Meme kanseri

Meme kanseri karın bölgesindeki yağlanmayla yakın bağlantılıdır. Abdominal (karın) ve kalça bölgesindeki yağ dokusu arttıkça, kanser riski de artmaktadır. Meme kanseri ile obezite arasındaki bir diğer ilişki de, obezite sorunu yaşayan kişilerde tümörün daha geç aşamada fark edilmesidir. Vücutta yağ dağılımı da meme kanser riskini etkilemektedir.

Kolon kanseri

Kolon kanseri obezite sorunu yaşayan bireylerde daha sıklıkla görülmektedir. Özellikle erkek bireylerde VKİ (Vücut Kitle İndeksi)'ndeki artış ile kolon kanseri arasında kadınlarda olduğundan daha kuvvetli bir ilişki saptanmıştır.

Obez bireylerde yüksek insülin ve insüline bağlı büyüme faktörlerinin tümör gelişimini arttıracağına yönelik çalışmalar bulunmaktadır. Gastrointestinal Sistem (Sindirim Sistemi) Kanserleri VKİ artışı ile belirtilen obezite derecesinin artışı, yemek borusu kanser riskini artıran bir faktördür. Zira şişmanlık reflüyü de (yiyeceklerin ve mide asitinin yemek borusuna geri gelmesi) artıran bir etkendir.