OBEZİTE İLE MÜCADELE GÜÇLENEREK SÜRÜYOR

OBEZİTE İLE MÜCADELE GÜÇLENEREK SÜRÜYOR

Obezite tüm dünyada önemli bir sağlık problemi olup endokrin , metabolik ve davranışsal değişimlerle karekterize, multifaktöriyel bir hastalıktır ve prevelansı giderek artmaktadır. Morbid obezite, yaşam süresini azalttığı gibi kalitesini de düşürmektedir.

Obezite, basit şekilde, sağlığı bozacak ölçüde vücutta anormal ve aşırı yağ birikmesi yada diğer bir deyişle yetişkin kadınlarda vücut ağırlığının ortalama %30 ‘dan, erkeklerde ise % 25ten fazla yağ olmasıdır.Obezite ve yandaş hastalıklara bağlı mortalite ve morbidite oranları sigara ve alkol kullanımına bağlı olandan daha fazladır. Obezite epidemisi tüm dünyadaki sağlık harcamalarının % 6’sını kullanmaktadır ve halk sağlığı harcamalarındaki payı giderek artmaktadır.

Obezite; kişinin günlük yaşam aktivitesinin kısıtlanmasına, sosyal ilişkilerinin, sağlığının bozulmasına ve işgücü kaybına neden olmaktadır. İdeal vücut ağırlığının üstüne çıkan kişiler ;diğer kişilere oranla daha fazla diyabet, infertilite, hipertansiyon, kalp krizi,dolaşım sistemi problemleri,solunum fonksiyon bozuklukları, dislipidemi, artroz vb. problemleri ile karşılaşmaktadırlar.

2011 yılında Trakya bölgesinde ilk olarak obezite cerrahisi uygulamalarına Derman Hastanesi’ nde başladık. Çok sayıda hasta ameliyat oldu ve başarılı sonuçlar elde ettik.

Ancak hastanemizin gelişen kadrosu ve artan hasta sayısı nedeniyle mevcut şartlar bizim için yetersiz kaldı. Ağustos 2015 itibariyle Balkan Hastanesi’nde daha konforlu şartlarda obezite cerrahisi uygulamaları artarak devam ediyor.

Bunun yanı sıra ilerleyen zamanlarda hastane içinde spor salonu ve hastane bahçesinde yürüyüş parkuru yapılmasını planlıyoruz ve bunlarla birlikte Bariatrik Diyetisyen ve Egzersiz Danışmanı ile çalışarak obezite tedavi sürecinde ekip çalışmasının önemini belirtmek gerekir. Böylece obezite tedavisinde diyet, egzersiz ve cerrahi tedavi seçeneklerini de sunarak daha iyi hizmet vereceğiz.

Obezite tedavisinin, bireyin kararlılığı ve etkin olarak katılımını gerektiren, tedavisi zorunlu, uzun ve süreklilik arz eden bir süreçtir. Obezite tedavisinde amaç, gerçekçi bir vücut ağırlığı kaybı hedeflenerek, obeziteye ilişkin morbidite ve mortalite risklerini azaltmak, bireye yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığı kazandırmak ve yaşam kalitesini yükseltmektir. Obezite tedavisi multidisipliner yaklaşım gerektirmektedir. En başta hastanın bu konuda kararlılığı çok önemlidir.

Obezite Tedavi Süreci Nasıl İşliyor?

Obezite Tedavi Merkezi’ne başvuran kişilerde öncelikle obezite sorununun altında yatan faktörler, yeme alışkanlıkları, psikolojik problemler, sağlık durumu gibi konularda detaylı bir incelemeden geçiriyoruz. Bu incelemelere göre yapılan değerlendirmeler sonucunda, hastaya uygun tedavi programı belirliyoruz.

İlk tanışıklık sonrasında hastalarımızın; yaşam biçimi, beslenme alışkanlıkları, ameliyata uygunluk kriterleri ve ameliyat sonrası süreçteki uyumları ile ilgili ilk izlenimler alındıktan sonra, Obezite Tedavisi konusunda bilgilendiriyor, diyet, egzersiz ve spor deneyimlerini öğreniyoruz.

Ameliyat adayları ve yakınlarının ameliyat süreci ile ilgili bilgilendirilmesini sağlıyor, aday ve aile bireylerini ameliyat süreçlerini, komplikasyonlar ile ilgili bilgilendirdikten sonra; Dahiliye, Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları, Anestezi ve gerekirse Endokrinoloji ve psikiyatri konsültasyonları yaparak süreci tamamlıyoruz. 
Bu süreçte yapılan tetkiklerde ameliyat riskleri kabul edilebilir olan hastalar endoskopik olarak da değerlendirildikten sonra ameliyat gününü kararlaştırılıyoruz.

Önemli olan nokta ise Obezite Tedavisinde öncelikle diyet, egzersiz uygulamaları denenmeli; bu yöntemlerle başarılı olunmaz ise sağlık durumu ameliyata uygun hastalar, obezite cerrahisi yöntemlerinden fayda görebilmektedirler.

Ancak ameliyattan sonrada sağlıklı beslenme için diyetisyen desteği ve egzersiz şarttır;  egzersizin zayıflamak için değil sağlıklı yaşamın bir parçası olarak görülüp sürekli olması sağlanmalıdır.

Obezite Cerrahisinde Hangi Yöntem Daha İyidir Veya Hangi Yöntem Daha Sık Kullanılmaktadır?

Avrupa’da bariatrik cerrahinin amiral gemisinin gastrik band olduğu 2000’li yıllarda ABD’ de Gastrik By Pass prosedürü hızla yayıldı ve en sık uygulanan prosedür haline geldi.

Tam da bu sırada cerrahi teknik ve riskler açısından Gastrik By Pass’ tan daha kolay ve sonuçları ile de Gastrik By Pass ile Gastrik Band arasında yer alan Slevee Gastrektomi tekniği obezite cerrahisiyle ilgisi olmayan cerrahları bile bu alana yöneltti.

Slevee Gastrektomi’ den sonra demir ve kalsiyum eksikliklerinin görülmemesi, takip kolaylığı, günümüzde en popüler yöntem olarak yerini almasını sağladı.

Dezavantajlarına gelince restriktif bir yöntem olan Slevee Gastrektomiden sonra 1 yıl içerisinde kalıcı beslenme alışkanlık değişimi sağlanmaz ise geriye kilo alımı ciddi bir sorundur.

Obezite ve özellikle Tip II diyabetli obezlere daha güzel sonuçlar vadeden SADİ-S bize göre gün geçtikçe popüler hale gelecek. Slevee Gastrektominin yerini alacaktır.

Obezite cerrahisi uygulamalarında en popüler ya da cerrahın uygulamak istediği yöntem değil, hastanın konu ile ilgili yeterli bilgilendirmesi yapıldıktan sonra hasta ve cerrahın birlikte karar vereceği yöntem uygulanmalıdır.