Neden Gastrik By-Pass?

Obezite tüm dünyada önemli bir sağlık problemi olup, metabolik, endokrin ve psikososyal değişimlerle karakterize multifaktöriyel bir hastalıktır. Dünya çapında prevelansı hızla artmaktadır. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde, bireylerin %30’u obez, %6’sı morbid obezdir. Obezitenin en yalın tarifi vücutta aşırı yağ birikimidir. Obezite; belirgin morbidite, düşük hayat kalitesi ve erken mortalite ile beraberdir. Vücut Kitle Endeksi(VKE) obezitenin tanımlanmasında en çok kullanılan parametredir. Ağırlık(kg)/boy²(metre) formülü ile hesaplanır. Normal VKE 18.5-24.9kg/m² olarak belirlenmiştir. VKE’si 40’ın üzerinde olanlar morbid obez olarak kabul edilmektedir. Obezite kişinin günlük aktivitelerinin kısıtlanmasına, sosyal ilişkilerinin, sağlığının bozulmasına, ve iş gücü kaybına neden olmaktadır.

Obez bireylerde diğer kişilere oranla myokard enfarktüsü, hipertansiyon,immun yanıt bozuklukları, infertilite, eklem hastalıkları, diabet, solunum problemleri daha sık görülmektedir. Medikal tedavi ve diğer cerrahi dışı tedavi yöntemleri yetersiz olduğu için  cerrahi tedavi öne çıkmaktadır.

İlk uygulanan modern cerrahi yöntem Payne ve Dewind’in uygulamış olduğu jejunoileal bypass ameliyatıdır. Ancak metabolik ve cerrahi komplikasyon oranlarının yüksek olması bypass ameliyatlarının dezavantajıdır. Mason ve Ito 1969’da gastrik bypass ameliyatı ile ilgili deneyimlerini yayınlamışlardır.

Mason 1982’de Vertikal Bantlı Gastroplastiyi(VBG) tanımlamıştır. Tamamen restriktif bir ameliyattır. VBG’de uzun dönem kilo kaybı RYGB’den daha geridedir.

Gastrik Bant(GB) uygulaması Kuzmak tarafından tarif edilen bir yöntemdir. Gastrointestinal sistemde anoztomoza gerek kalmadan yapılabilir.GB’de işlem süresi komplikasyon oranı düşüktür. Sadece  restriktif bir yöntemdir. RYGB ‘nin gis hormonları üzerine olan fizyolojik etkileri bu ameliyatta olmayabilir. Yöntemin başarısı için hasta uyumu ve etkin takip önemlidir.

İntragastrik balon; endoskopik olarak uygulanabilir. Kilo verme hızı ve miktarı cerrahi prosedürler kadar etkin değildir. Bariatrik cerrahiye hazırlık aşamasında uygulanabilir.

Sleeve gastrektomi; Sadece restriktif bir yöntem olduğundan vitamin ve mineral eksikliğine neden olmaz. İlk yıl %30-40 fazla kilo kaybı sağlanabilir, ancak uzun dönemde kaybedilen kilolar geri alınabilir.

Biliopankreatik Diversiyon (BPD);malabsorbsiyon yapıcı bir işlemdir. Kilo kaybında etkin bir yöntemdir. Yöntemin yüksek komplikasyon oranları , malabsorbsiyon ve dışkılama sayısını artırması dezavantajdır.

RYGB 1994 Yılında Witgrove ve arkadaşlarının laparoskopik yöntemi tanılmamasıyla birlikte kullanımı kullanımı giderek yaygınlaşıp dünyada en sık uygulanan bariatrik cerrahi prosedür haline gelmiştir. RYGB deneyim arttıkça daha düşük komplikasyon oranlarıyla uygulanabilen, hasta ve doktorda yılgınlık yaratmayan, etkin kilo kaybı sağlayan öğrenme eğrisi uzun bir ameliyattır.